Тарифи

Договір комплексного банківського обслуговування

Шановні Клієнти! 

У зв'язку з реорганізацією ПАТ "ВіЕс Банк" шляхом приєднання до АТ "ТАСКОМБАНК" повідомляємо, що виходячи з наявних технічних можливостей Банку, надання послуг комплексного банківського обслуговування починаючи з 16 жовтня 2018 року (надалі – Дата приєднання) буде здійснюватися у відповідності до умов обслуговування клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК», розміщених на сайті АТ «ТАСКОМБАНК» www.tascombank.com.ua (надалі - сайт АТ «ТАСКОМБАНК»).

 

Звертаємо особливу увагу, що надання нових послуг за Договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб'єктів господарювання у Банку, які були укладені між Сторонами до 15 жовтня 2018 року включно, або за Договорами про комплексне обслуговування фізичної особи у Банку та Договорами про комплексне обслуговування суб'єкта господарювання у Банку, які були укладені між Сторонами до 31 жовтня 2016 року (в разі, якщо Клієнтом не було укладено з Банком Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб'єктів господарювання у Банку після 31 жовтня 2016 року), - призупиняється з технічних причин (причому нарахування процентів по вже відкритих поточних та вкладних рахунках не припиняється, але з Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» будуть змінені банківські рахунки Клієнтів у зв’язку з приєднанням ПАТ «ВіЕс Банк»). За вказаними вище договорами АТ «ТАСКОМБАНК» зможе виконувати лише заяви Клієнтів про припинення надання послуг, повернення банківських вкладів і закриття рахунків та вчиняти всі пов’язані з ними дії.

 

Крім цього, у зв’язку з відсутністю технічних можливостей, пов’язаних з Реорганізацією (в т. ч. зумовлених зупиненням ПАТ «ВіЕс Банк» операційної діяльності в системі S.W.I.F.T., закриттям кореспондентських рахунків тощо), ПАТ «ВіЕс Банк» припиняє обслуговування зовнішньо-економічних договорів (контрактів) Клієнтів, у тому числі договорів позик Клієнтів-позичальників з нерезидентами-кредиторами (далі разом – ЗЕД), а також припиняє здійснення контролю за експортними операціями Клієнтів з поставки продукції, надання послуг, виконання робіт тощо, починаючи з 01.10.2018 року.

При цьому усі права та обов’язки ПАТ «ВіЕс Банк» щодо обслуговування ЗЕД Клієнтів (в т. ч. щодо контролю за експортними операціями Клієнтів з поставки продукції, надання послуг, виконання робіт тощо) припиняються з 01.10.2018 року та не переходять автоматично до АТ «ТАСКОМБАНК».


Зважаючи на вищенаведене, опубліковуємо нову редакцію Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ "ВіЕс Банк", а також Правил комплексного обслуговування клієнтів ПАТ «ВіЕс Банк», що містять детальні умови переходу на обслуговування до АТ «ТАСКОМБАНК» та припинення обслуговування ЗЕД (зокрема Глава 8. Розділу І. Договору та Розділ 5 Правил).

 - Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк» (вступає в дію з 21.09.2018р.)

- Правила комплексного обслуговування клієнтів ПАТ «ВіЕс Банк» (вступають в дію з 21.09.2018р).

 

- Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк» (вступає в дію з 14.09.2018р.)

- Правила комплексного обслуговування клієнтів ПАТ «ВіЕс Банк» (вступають в дію з 14.09.2018р).

 - Публічна пропозиція ПАТ «ВіЕс Банк» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк»;

 

Архів Договорів комплексного банківського обслуговування

Архів Правил комплексного обслуговування клієнтів

Архів публічна пропозиція ПАТ «ВіЕс Банк» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

19.03.2019КупiвляПродаж
USD27.900028.1000
EUR32.100032.4500
RUB0.38000.4200
Валютний калькулятор