Новини

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 23.11.2017

6 листопада 2017

Шановний акціонере!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

 

 Повне найменування та місцезнаходження товариства:Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,  Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:23 листопада 2017 року о 09:00 годині у приміщенні  ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:реєстрація учасників зборів - 23 листопада 2017 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:
17 листопада 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

1.  Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення:

1.1. Обрати:

а) лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії – Марків Василь Дмитрович;

- член комісії – Дільний Назар Зеновійович;

- член комісії – Бандирський Андрій Стефанович.

б) Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” – Коваля Віталія;

в) секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” - Кіндій Наталію Ярославівну.

 

2.  Надання згоди на укладення ПАТ "ВіЕс Банк" значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

2.1 Надати згоду на укладення ПАТ "ВіЕс Банк" наступних значних правочинів із заінтересованістю:

- Правочини між ПАТ "ВіЕс Банк" та Публічним акціонерним товариством «Сбербанк Росії» (надалі - ПАТ Сбербанк (Росія)) про внесення змін до кредитного договору № 6 від 3 грудня 2007 року щодо зменшення суми заборгованості по кредиту внаслідок часткової уступки права вимоги від ПАТ Сбербанк (Росія) на користь ПАТ "Сбербанк" (далі - Уступка) та зміни строків повернення кредиту;

- Правочини між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про внесення змін до договорів застави прав вимоги від 27 квітня 2017 року у зв’язку з Уступкою;

- Правочин між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ "Сбербанк" про внесення змін до Договору №VOLKS/L/2012 про встановлення кореспондентських відносин (банк-резидент) від 13 березня 2012 року.

 

3.   Визначення особи, уповноваженої на укладення від імені ПАТ "ВіЕс Банк" значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

3.1.  Уповноважити двох членів Правління укласти та підписати від імені ПАТ "ВіЕс Банк":

3.1.1. наступні значні правочини із заінтересованістю:

- Правочини між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про внесення змін до кредитного договору № 6 від 3 грудня 2007 року щодо зменшення суми заборгованості по кредиту внаслідок Уступки та зміни строків повернення кредиту;

- Правочини між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про внесення змін до договорів застави прав вимоги від 27 квітня 2017 року у зв’язку з Уступкою;

- Правочин між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ "Сбербанк" про внесення змін до Договору №VOLKS/L/2012 про встановлення кореспондентських відносин (банк-резидент) від 13 березня 2012 року; та

3.1.2. будь-які листи, повідомлення, акти та документи, передбачені вищезазначеними правочинами із заінтересованістю або необхідні для їх виконання.

       

       Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, надавати для ознайомлення акціонерам в робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) до дня проведення Загальних Зборів – в приміщенні Банку за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213, а в день проведення Загальних Зборів – також  у місці їх проведення. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vsbank.ua.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Голова Правління ПАТ ”ВіЕс Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна.

        Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові  (032) 255 0254, (032) 297 0583.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Голова Правління                Походзяєва І.В.