Новини

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 11.10.2017

26 вересня 2017

Шановний акціонере!

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

 Повне найменування та місцезнаходження товариства:Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»,  Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:11 жовтня 2017 року о 09:00 годині у приміщенні  ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:реєстрація учасників зборів - 11 жовтня 2017 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:
05 жовтня 2017 року (станом на 24.00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

1.            Обрання членів лічильної комісії, Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк”.

Проект рішення:

1.1. Обрати:

а) лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного в кількості трьох осіб в такому складі:

- голова комісії – Марків Василь Дмитрович;

- член комісії – Дільний Назар Зеновійович;

- член комісії – Бандирський Андрій Стефанович.

б) Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” – Коваля Віталія;

в) секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ “ВіЕс Банк” - Кіндій Наталію Ярославівну.

 2.            Надання згоди на укладення ПАТ "ВіЕс Банк" значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

2.1.  Надати згоду на укладення ПАТ "ВіЕс Банк" наступних значних правочинів із заінтересованістю:

-          договір між ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Сбербанк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про переведення боргу;

-          додаткова угода між ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Сбербанк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про внесення змін в кредитний договір (стосовно ПАТ "Сбербанк" як нового позичальника);

-          кредитний договір між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ "Сбербанк";

-          правочин між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ "Сбербанк" про зарахування зустрічних однорідних вимог.

 3.            Визначення особи, уповноваженої на укладення від імені ПАТ "ВіЕс Банк" значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

3.1.  Уповноважити Коваля Віталія укласти та підписати від імені ПАТ "ВіЕс Банк" такі значні правочини із заінтересованістю:

-          договір між ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Сбербанк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про переведення боргу;

-          додаткову угоду між ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Сбербанк" та ПАТ Сбербанк (Росія) про внесення змін в кредитний договір (стосовно ПАТ "Сбербанк" як нового позичальника);

-          кредитний договір між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ "Сбербанк";

-          правочин між ПАТ "ВіЕс Банк" та ПАТ "Сбербанк" про зарахування зустрічних однорідних вимог.

       

       Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, надавати для ознайомлення акціонерам в робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) до дня проведення Загальних Зборів – в приміщенні Банку за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213, а в день проведення Загальних Зборів – також  у місці їх проведення.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Голова Правління ПАТ ”ВіЕс Банк" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, є Єпішина Ірина Віталіївна.

        Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довідки за телефонами у м. Львові  (032) 255 0254, (032) 297 0583.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                Походзяєва І.В.

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua