Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 27.04.2018

3 травня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

  1. З 27.04.2018 року припинені повноваження члена Правління – відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу - Волкова Теодора. Повноваження припинені на підставі заяви Волкова Теодора від 12.04.2018 року. Посадова особа дозволу на розкриття паспортних даних не надала, акціями в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років 6 місяців.
  2. Єдиним акціонером емітента БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД 27.04.2018 року прийняте рішення (Рішення № 58) про припинення повноважень посадових осіб, а саме:

1. Посадова особа Попенко Сергій Павлович, який займав посаду - член Спостережної ради, Голова Спостережної ради, припинив повноваження.

2. Посадова особа Ястремська Наталія Євгенівна, яка займала посаду - член Спостережної ради, заступник Голови Спостережної ради, припинила повноваження.

3. Посадова особа Назаренко Людмила Василівна, яка займала посаду - член Спостережної ради, припинила повноваження.

4. Посадова особа Никитенко Валентина Степанівна, яка займала посаду - незалежний член Спостережної ради, припинила повноваження.

5. Посадова особа Максюта Анатолій Аркадійович, який займав посаду - незалежний член Спостережної ради, припинив повноваження.

 

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали.

Посадові особи володіли частками в статутному капіталі емiтента - 0%.

Посадові особи володiли пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових осіб немає.

Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 4 місяці.

 

  1. Єдиним акціонером емітента БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД 27.04.2018 року прийняте рішення (Рішення № 58) про призначення посадових осіб, а саме:

1. Посадова особа Попенко Сергій Павлович призначений на посаду - член Спостережної ради, Голова Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 26.09.2013 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів;

- з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р.  - ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Директорів.

- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. - член Спостережної ради, Голова Спостережної ради емітента.

2. Посадова особа Ястремська Наталія Євгенівна, призначена на посаду - член Спостережної ради, заступник Голови Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 05.02.2014 р. до теперішнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фінансового контролю та бюджетування;

- з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р.  - ТОВ «ГРУПА ТАС»,  Директор з управління активами у фінансовому секторі;

- з 01.03.2011 р. по 30.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управління активами у фінансовому секторі.

- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. – член Спостережної ради, заступник Голови Спостережної ради емітента.

3. Посадова особа Никитенко Валентина Степанівна, призначена на посаду - незалежний член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 16.01.2017р. по 26.04.2017р., з 26.04.2017р. по теперішній час - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", член Спостережної ради (незалежний); 

- з 05.11.2015р. по 11.01.2016р., з 12.01.2016р. по 29.04.2016р., з  30.04.2016 р. – по 20.04.2017р. та з 21.04.2017р. по теперішній час - АТ «ТАСКОМБАНК», член Спостережної Ради (незалежний);

- з 31.03.2015 р. по 11.01.2016 р. – Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери;

- з 03.04.2007 р. по 27.02.2015 р. – Пенсійний фонд України, Заступник Голови правління Пенсійного фонду України.

- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. - незалежний член Спостережної ради емітента.

4. Посадова особа Максюта Анатолій Аркадійович, призначений на посаду – незалежний член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- з 16.01.2017 року по 26.04.2017р., з 26.04.2017р. по теперішній час - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", член Спостережної ради (незалежний);

- з  05.11.2015 р. по 29.04.2016р., з 30.04.2016р.  по 20.04.2017р., з 21.04.2017р. по теперішній час - АТ "ТАСКОМБАНК", член Спостережної ради (незалежний);

- з 16.06.15 р. по 31.12.16 р. - Концерн NICMAS консультант, віце-президент;

- з 01.11.2014 р. по 30.09.16 р. – Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень», радник ;

- з  06.04.2012 р. по 08.10.2014 р. - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

- з 08.07.2011 р. по 05.04.2012 р., - Адміністрація Президента України, Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань реформи соціальної сфери.

- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. - незалежний член Спостережної ради емітента.

5. Посадова особа Матвійчук Володимир Макарович, призначений на посаду - незалежний член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: займав посади: Заступник Мiнiстра фiнансiв України – керiвник апарату, Радник Мiнiстра працi та соцiальної полiтики України.

 

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали.

Посадові особи володiють часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.

Посадові особи володiють пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових осіб немає.

Строк, на який призначено посадових осіб: 3 роки, але в будь-якому випадку не більше ніж максимально визначений законодавством строк.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.         Голова Правління                        Походзяєва І.В.

                                                              

                                                                     27.04.2018 року