Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.07.2018

12 липня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента                     

ІІ. Текст повідомлення

         У зв`язку із отриманням емітентом 11.07.2018 року дозволу Національного Банку України на реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» (№ 395-ро від 10.07.2018 року) та рішенням єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» від 22 травня 2018 року за № 59 про призначення комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк», емітент повідомляє про наступне:

 

Посадова особа Походзяєва Ірина Вікторівна призначена на посаду Голови комісії з реорганізації (комісії з припинення).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління емітента. Посадова особа призначена на посаду - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Дозволу на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини у посадової особи немає;

 

Посадова особа Болотова Олена Вікторівна призначена на посаду Члена комісії з реорганізації (комісії з припинення).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління - Заступник Голови Правління емітента.

Посадова особа призначена на посаду - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Дозволу на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини у посадової особи немає;

 

Посадова особа Самохвалов Андрій Вікторович призначений на посаду Члена комісії з реорганізації (комісії з припинення).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту інформаційних технологій ПАТ "Комерційний банк "Надра"", директор з інформаційних технологій АТ "ТАСКОМБАНК", Член Правління - Заступник Голови Правління емітента.

Посадова особа призначена на посаду - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Дозволу на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини у посадової особи немає;

Посадова особа Солярчук Оксана Богданівна призначена на посаду Члена комісії з реорганізації (комісії з припинення).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансового моніторингу та комплаєнс – контролю емітента, Член Правління емітента.

Посадова особа призначена на посаду - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Дозволу на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини у посадової особи немає;

Посадова особа Земляний Максим Павлович призначений на посаду Члена комісії з реорганізації (комісії з припинення).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк», начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ «Укрсиббанк», Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК».

Посадова особа призначена на посаду - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Паспортні дані: СА 110061, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 20.02.1996 року.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини у посадової особи немає;

Посадова особа Коробков Артур Вікторович призначений на посаду Члена комісії з реорганізації (комісії з припинення).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК», начальник служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК».

Посадова особа призначена на посаду - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Паспортні дані: СН 244476, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 01.08.1996 року. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини у посадової особи немає.

ІIІ. Підпис

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова комісії з припинення, Голова Правління                 Походзяєва І.В.

                                                                                                                                       12.07.2018 р