Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації

21 квітня 2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “ВіЕс Банк”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsdank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації www.vsbank.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень посадових осіб прийнято Загальними зборами акціонерів емітента 20.04.2017 р. та виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів емітента від 20.04.2017 р. за № 53.

Посадові особи, а саме:

-Міхов Валентин Любомиров, який займав посаду Голови Спостережної ради;

-Юшко Ігор Олегович, який займав посаду Заступника Голови Спостережної ради;

-Лазарєва Наталія Миколаївна, яка займала посаду Члена Спостережної ради;

-Воробець Марія Іванівна, яка займала посаду Члена Спостережної ради;

-Лапішко Марія Львівна, яка займала посаду Члена Спостережної ради, припинили повноваження.

Посадові особи, повноваження яких припинено, не володiли часткою в статутному капіталі емiтента та не володiли пакетом акцій емітента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у вищезазначених посадових осіб немає. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 12 місяців.

Рішення про призначення посадових осіб прийнято Загальними зборами акціонерів емітента 20.04.2017 р. та виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів емітента 20.04.2017 р. за № 53.

Посадові особи, а саме:

-Міхов Валентин Любомиров, призначений на посаду Голови Спостережної ради, протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 06.07.2012р. та станом на поточну дату - член Правління "Сбербанк Європа АГ", Австрія;

-Юшко Ігор Олегович, призначений на посаду Заступника Голови Спостережної ради, протягом останніх п'яти років займав наступні посади: Голова Правління ПАТ "СБЕРБАНК"; 

-Лазарєва Наталія Миколаївна, призначена на посаду Члена Спостережної ради, протягом останніх п'яти років займала наступні посади: Заступник директора Центру управління дочірніми та залежними товариствами, керуючий директор по СНД Блоку "Міжнародні операції" ПАТ "Сбербанк Росії", Російська Федерація;

-Воробець Марія Іванівна, призначена на посаду Члена Спостережної ради, протягом останніх п'яти років займала наступні посади: заступник начальника Управління НБУ у Львівській обл.- начальник відділу банківського нагляду;

-Лапішко Марія Львівна, призначена на посаду Члена Спостережної ради, протягом останніх п'яти років займала наступні посади: декан факультету банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ. 

Вищезазначені посадові особи не володiють часткою в статутному капіталі емiтента та не володiють пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вищезеначені посадові особи  призначені строком на 3 роки, але в будь-якому випадку не більше ніж максимально визначений законодавством строк.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                    Походзяєва І.В.

 

20.04.2017 року

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua