Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.12.2017

14 грудня 2017

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 13.12.2017 року. Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій:

БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED). Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: Кіпр, Нікосія, 1097, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, вул. Діагору, буд. 4, Офіс 104. Ідентифікаційний код НЕ 313974.

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%.

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%.

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 99,923%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): інформація відсутня.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.         Голова Правління        _______________________               Походзяєва І.В.

                                                             (підпис)                    (ініціали та прізвище керівника)

 

                                                                                                                     13.12.2017 року

                                                                                                                                   (дата)         

 

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства

                                                            ІІ. Текст повідомлення

 

Дата вчинення дії: 13.12.2017 року (Інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на  акції емітента у депозитарній системі України).

Найменування власника акцій: БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД. Ідентифікаційний код: НЕ 313974.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:  0%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий  пакет акцій: 0%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 99,9230%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: інформація відсутня.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.         Голова Правління          ______________________               Походзяєва І.В.

                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище керівника)

 

        13.12.2017 року

                                                                                                                   

 

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua