Про банк

Ліцензія, статут, положення

licenVS.jpg

Ліцензія Національного банку України №31 від 20 грудня 2013 року на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність".

Генеральна ліцензія Національного банку України №31-2 від 03 лютого 2014 року на здійснення валютних операцій.

Додаток  до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 03 лютого 2014 року. Перелік валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВіЕс Банк".

 

 

 • Неторгівельні операції з валютними цінностями;
 • Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо),  що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 • Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти,  які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 • Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • Ведення кореспонденських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • Відкриття кореспонденських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • Відкриття кореспонденських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком  операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);
 • Торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 • Валютні операції на валютному ринку України,які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону УКраїни "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому -  сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валюних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281.

 

 Індивідуальний податковий номер юридичної особи 193586313020

Статут Банку , Зміни і доповнення до Статуту, Зміни і доповнення до Статуту

Положення про Загальні збори

Положення про Спостережну Раду

Положення про Правління Банку

Положення про Ревізійну комісію Банку

Контактна інформація

Інформаційний центр

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

19.03.2019КупiвляПродаж
USD27.900028.1000
EUR32.100032.4500
RUB0.38000.4200
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua