Про банк

Дотримання банком режимів санкцій

Інтеграційний процес в Європейський Союз, який є стратегічним напрямком розвитку України, оскільки надає певні економічні вигоди та додаткові можливості, зобов’язує Україну відповідати європейським стандартам та нормам ведення бізнесу, дотримуватись певних практик та процедур.

ПАТ “ВіЕс Банк”, будучи суб’єктом господарювання, який створений та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, дотримується вимог чинного законодавства України, також і вимог законодавства Європейського Союзу, в тому числі норм і правил щодо забезпечення виконання режимів міжнародних санкцій, що запроваджені та/або дотримуються Європейським Союзом.

Виконуючи вимоги національного законодавства та вимоги Європейського Союзу щодо дотримання режимів санкцій, ПАТ “ВіЕс Банк” захищає репутацію своїх клієнтів та власну репутацію, забезпечуючи тим самим стабільну довіру клієнтів, які обрали ПАТ “ВіЕс Банк” в якості фінансового партнера.

ПАТ “ВіЕс Банк” в повній мірі дотримується та виконує вимоги національних санкцій, введених в дію Указом Президента України “Про рішення РНБОУ від 02.09.2015 р. “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” № 549/2015 від 16.09.2015 р., та санкцій, що застосовуються Європейським Союзом, а також інших санкцій, яких дотримується Європейський Союз, зокрема, санкцій США, ООН.

У зв’язку з цим звертаємо увагу на те, що:

  • клієнтами ПАТ “ВіЕс Банк” не можуть бути особи, які включені в перелік осіб, до яких застосовані національні санкції, санкції, що застосовуються ООН, ЄС, США (OFAC), або довіреними особами/ керівниками/ бенефіціарними власниками/ власниками істотної участі яких є особи, які включені в перелік осіб, до яких застосовані вищезазначені санкції, або місцем постійного проживання або країною реєстрації яких є одна з країн: Республіка Куба, Ісламська Республіка Іран, Республіка Союзу М’янма, Корейська Народно-Демократична Республіка, Сирійська Арабська республіка, Республіка Судан;
  • ПАТ “ВіЕс Банк” не забезпечує здійснення операцій клієнтів, учасником (в т.ч. вигодоодержувачем, третьою стороною) яких є особа, яка включена в перелік осіб, до яких застосовані вищезазначені санкції, або місцем постійного проживання чи країною реєстрації яких є одна з вищезгаданих країн;
  • ПАТ “ВіЕс Банк” не забезпечує здійснення операцій, що передбачають/ можуть передбачати прямий чи опосередкований продаж, супровід, перевезення, експорт товарів подвійного використання і технологій1 для використання їх Російською Федерацією у військових цілях.

Відповідно, у разі здійснення експортних операцій після укладення контракту до моменту відвантаження товару/ надходження коштів за відповідним зовнішньоекономічним контрактом в  ПАТ “ВіЕс Банк” необхідно надавати:

  • відповідний зовнішньоекономічний контракт (та інші супровідні документи);
  • Довідку про належність/ неналежність предмету зовнішньоекономічного контракту до переліку Товарів подвійного використання (за формою, встановленою Банком) - у разі, якщо учасником операції/ стороною зовнішньоекономічного контракту є особа з Російської Федерації, або на запит ПАТ “ВіЕс Банк”.

Крім того, ПАТ “ВіЕс Банк”, керуючись Правилами комплексного обслуговування клієнтів, може запитувати у клієнта інші додаткові документи та відомості, необхідні для встановлення належності/ неналежності операції до такої, на яку поширюється дія вищезгаданих санкцій, та, у разі виявлення серед клієнтів (довірених осіб/ керівників/ бенефіціарних власників/ власників істотної участі клієнтів) осіб, до яких застосовані вищезазначені санкції, або у разі виявлення операції, на яку поширюється дія санкцій, чи у разі відмови клієнта надавати необхідні документи для встановлення належності/ неналежності операції до такої, на яку поширюється дія вищезгаданих санкцій, ПАТ “ВіЕс Банк” буде зобов'язаний відмовити клієнту в обслуговуванні/ проведенні відповідної операції.

_______________________________

Перелік товарів подвійного використання, визначений ст. 1 Рішення Ради Європейського Союзу № 428/2009 від 05.07.2009 р., затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» № 86 від 28.01.2004 р.

Контактна інформація

Інформаційний центр

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

19.03.2019КупiвляПродаж
USD27.900028.1000
EUR32.100032.4500
RUB0.38000.4200
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua